2014 INOE 2000. All rights reserved.
TEHNICI GEOSPATIALE INTEGRATE PENTRU PREDICTIA SEISMICA IN ZONA VRANCEA - Acronim VRAFORECAST
Programul :  Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata STAR

Contract C2 STAR 73/29.11.2013

Tipul proiectului: Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Finantat de MEN-CDI Romania

Director Proiect: Prof. Dr. Maria Zoran

Pagina Principala