2014 INOE 2000. All rights reserved.
TEHNICI GEOSPATIALE INTEGRATE PENTRU PREDICTIA SEISMICA IN ZONA VRANCEA
Rezumat

    Proiectul VRAFORECAST va implementa un sistem integrat satelitar de cartare, supraghere si predictie a hazardului seismic si monitorizarea parametrilor  geofizici cu caracter precursor prin utilizarea datelor geospatiale timp-serie existente si a celor de la misiunile Sentinel 1, 3, pentru analiza seismicitatii zonei active Vrancea in Romania, ca suport al Monitorizarii Globale a Mediului si Securitatii in Europa.
    Vor fi identificate activitatile pre-seismice ale parametrilor ionosferici, de temperatura a suprafetei de teren, a radiatiei emergente de unda lunga, a fluxului latent de caldura al surafetei precum si ai parametrilor meteorologici, solari, geomagnetici si celor de deformatie crustala.
    Va fi dezvoltat un Model Litosfera-Atmosfera- Ionosfera aplicat pentru deplasarile crustale si seismicitatea in zona Vrancea pe baza de date geospatiale validate cu date in-situ.

    Principalele obiective ale proiectului deriva din imperativele de rezolvat :

1) integrarea/asimilarea datelor de teledetectie satelitara si a celor de masura in-situ intr-o baza complexa de date si elaborarea Modelului               Litosfera-Atmosfera- Ionosfera in scopul de a prognoza trendul seismicitatii in zona Vrancea;
2) studiul cerintelor viitoarelor misiuni ESA pentru dezvoltarea de senzori adecvati pentru detectarea semnalelor preseismice.

Parteneri

CO- Institutul National C&D pentru Optoelectronica INOE 2000

P1- Centrul de Studii si Cercetari Avansate -ASRC

P2- Institutul National C&D pentru Fizica Pamantului- INFP


Obiective

1) Integrarea /asimilarea datelor de teledetectie satelitara si de monitorizare in-situ intr-o baza de geodate.
2) Dezvoltarea unui Sistem Avansat Integrat de Monitorizare si supraveghere a precursorilor seismici dedusi din datele satelitare (cross- validarea  cu date in-situ) pentru zona Vrancea.
3) Dezvoltarea si cross-validarea cu date in-situ a unui Model Cuplaj  Litosfera-Atmosfera- Ionosfera pentruy zona Vrancea, in scopul de a prognoza tendintele seismicitatii si de a furniza strategii de alarmare timpurii.
4) Cartarea hazardului /riscului seismic si servicii de informare pentru supravegherea seismica a zonei Vrancea in Romania, pentru reducerea  riscurilor potentiale negative si elaborarea obtiunilor factorilor decizionali.
5) Dezvoltarea unei platforme de diseminare a rezultatelor prin stimularea cooperarii intre institutiile de cercetare, IMM si Agentia Spatiala Europeana  in scopul dezvoltarii de noi senzori si de noi programe stiintifice.
6) Studierea relatiei functionale dintre observatiile satelitare si implementarea politicilor eficiente de hazard/risc seismic pentru zona seismica Vrancea in Romania.
7) Studierea cerintelor viitoarelor misiuni satelitare ESA pentru dezvoltarea de senzori satelitari de inalta rezolutie pentru monitorizarea si supravegherea zonei seismic active Vrancea.

Informatii Generale