2014 INOE 2000. All rights reserved.
TEHNICI GEOSPATIALE INTEGRATE PENTRU PREDICTIA SEISMICA IN ZONA VRANCEA
Etapa nr.
Titlul Pachetului de lucru
Partenerii implicati
Data de predare

1
Selectarea zonelor pilot test de monitorizare. Organizarea  metodologiei de lucru.
CO- INOE
P2-INFP


1


2
Sistem Integrat Geospatial Multiparametric de Monitorizare a precursorilor seismici in Vrancea.
Implementarea GeoPortalului VRAFORECAST

CO- INOE
P1-ASRC
P2-INFP12

3

Model de Cuplaj Litosfera-Atmosfera-Ionosfera pentru zona  tectonic activa Vrancea
CO- INOE
P1-ASRC
P2-INFP


24

4
Evaluarea si cartarea hazardului seismic in zona tectonic activa Vrancea.
Serviciu de informare si supraveghere a hazardului seismic  in zona Vrancea in spiritul cerintelor de securitate europeana si ESA.
CO- INOE
P1-ASRC
P2-INFP


36
Pachete de Lucru